Tháng 1 Thành lập côngty  KBEC USA ở California, Hoa kỳ
Tháng 2 Thành lập công ty KBEC KOREA ở Seoul, Hàn Quốc
   
Tháng 1. Nhận bằng sáng chế công nghệ xử lý Nước Rỉ Rác Không Phát Thải ra ngoài môi trường ( giấy phép số : 0468999)
Tháng 9. Ký Hợp đồng liên kết với CH2M HILL – Hoa Kỳ
   
Tháng 2 Bắt đầu bãi chôn lấp tạo khí CDM ở bãi chôn lấp chất thải rắn ở Hàn Quốc
Tháng 8

Ký Bản Ghi Nhớ của dự án CDM hợp tác với NATSOURSE , CH2M HILL và KM Green .

Tháng 12

Thành lập KBEC VIETNAM Co.,Ltd

Tháng 12 Lập dự án nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thi công cho công trình phát năng lượng CDM của bãi chôn lấp chất thải rắn Đông Thạnh và bãi số 1 tại khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc TP.HCM (liên kết với KM Green).
   
Tháng 1 Khởi đầu Dự án khí CDM của bãi chôn lấp ở Indonesia.
Tháng 3 :Buổi lễ ra mắt giới thiệu nhà máy vận hành công nghệ thuỷ phân xử lý bùn
Tháng 4

Ký Bản Ghi Nhớ đầu tư hệ thống phương tiện tái chế chất thải rắn ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

Tháng 6 Nhận giấy phép độc quyền sử dụng Hệ Thống Và Phương Pháp Xử Lý Bùn ( Giấy phép số :10-0728816)
Tháng 8 Đăng ký giấy phép sử dụng Hệ Thống Và Phương Pháp Xử Lý Bùn ở Việt Nam ( Giấy phép số :1-2007-01684)
Tháng 10 Nhận bằng sáng chế Hệ Thống Xử Lý Nước Rỉ Rác Không Phát Thải ra ngoài môi trường ở  Việ t Nam( giấy phép số : 1-2007-02175)
Tháng 10 Trình bày công nghệ thuỷ phân làm giảm lượng bùn thải.
Tháng  11 Ký Bản Ghi Nhớ phát triển 7.2 ha đất ở quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt
Tháng 12 Thành lập Văn Phòng Đại Diện KBEC Korea tại Tp. Hồ Chí Minh,Việt Nam.
   
Tháng 1

Ký kết HỢP ĐỒNG THỨ NHẤT CỦA CÔNG TRÌNH   “XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP SỐ 3”  tại Khu Liên Hiệp Xử Lý Chất Thải Rắn Tây Bắc TP.HCM

Tháng 4 Ký Bản Ghi Nhớ Dự án hợp tác xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn và xử lý nước thải ở tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tháng 7 Được cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư cho Dự án Xử lý Chất thải rắn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam.